Maturitní zkoušky – podzim 2018

27. 8. 2018   Odevzdání maturitních prací zadavatelům (do 12:00 h).

30. 8. 2018   Praktická maturitní zkouška:

  • třída 4.A – IT (od 7:30 h ve VYN 2),
  • třída 4.B – STROJ (od 7:30 h v N-29),
  • třída 4.B – OŽP (od 8:00 h – učebna na Valdeku).

3. – 7. 9. 2018  Písemné zkoušky společné části maturit – místem konání je spádová
                         škola, bude upřesněno MŠMT.

13. 9. 2018   Ústní maturitní zkouška třídy 4.B (od 8:00 h).

14. 9. 2018   Ústní maturitní zkouška třídy 4.A (od 8:00 h).

 

Bližší informace na nástěnce ve škole ve 2. patře.

        

V Hořovicích 29. června 2018