Klub Developers

Mimoškolní aktivita MI 5 21 05 – Klub elektroniky „Developers“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Ing. Hynek Svoboda

Konání: 12.9.2018 – 7.5.2019

Náplň:

  • Základy radiotechniky
  • Teoretické základy pájení v elektronice
  • Nářadí při stavbě zařízení
  • Pájení vodičů, DPS
  • Výroba DPS, logické sonda
  • Bezpečnostní zařízení
  • Arduino

Výstup:
V rámci elektro kroužku si studenti rozšířili své znalosti z dalších oblastí středoškolské elektroniky – pájení, radiotechnika, systém Arduino.
Tyto vědomosti uplatní především při praktické práci s elektrozařízeními, ale i ve svém dalším studiu.