Odevzdání MP

Podzimní termín pro odevzdání maturitní práce je do

10. srpna 2019

Maturitní práci odevzdejte na sekretariát školy, kde obdržíte potvrzení o odevzdání práce.

Posudek maturitní práce obdržíte v týdnu 26. – 30. srpna 2019.