Odevzdání MP

Jarní termín pro odevzdání maturitní práce je do

duben 2020

Maturitní práci odevzdejte třídnímu učiteli.

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.