Závěrečné zkoušky SOU – Opravné termíny

pro obory Nástrojař a Strojní mechanik

13.9.2019 Písemná zkouška

16.9.2019 – 17.9.2019 Praktická zkouška

25.9.2019 Ústní zkouška

Mgr. Bc. Alena Lhotáková
zástupce ředitele školy