Studenti IT na VŠ

Dne 27. 11. 2019 se studenti 4. ročníku oboru Informační technologie zúčastnili přednášky na téma základy NETTE Faramework, programování a webové stránky na fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.