Maturitní zkouška – podzim 2019

Společná část MZ – písemné práce, didaktické testy 2.9. – 6.9. 2019
(spádová škola – Beroun)

Třída 4.A
Praktická maturitní zkouška: 28. 8. 2019
Ústní maturitní zkouška: 10. 9. a 11. 9. 2019

Třída 4.B
Praktická maturitní zkouška: 28. 8. a 29. 8. 2019
Ústní maturitní zkouška: 10. 9. 2019

Třída 4.C
Praktická maturitní zkouška: 28. 8. 2019
Ústní maturitní zkouška: 11. 9. a 12. 9. 2019

Třída 3.DS
Praktická maturitní zkouška:
– obor POD 28. 8. a 29. 8. 2019
– obor STR 28. 8. 2019
Ústní maturitní zkouška: 10. 9. 2019

Praktická maturitní zkouška – podzim 2019

Třída 4.A
Termín konání: 28. 8. 2019 od 7:00 hod, učebna VYN2
Učitelé: Ing. Kebert, Ing. Rabochová, p. Barták

Třída 4.B
Termín konání: 28. 8. 2019 od 7:00 hod, učebna 26, N-08
Termín konání: 29. 8. 2019 od 7:00 hod, učebna 26
Učitelé: Ing. Krausová, Ing. Nejedlý, Ing. Chlustinová

Třída 4.C a 3.DS/STR
Obor strojírenství a 3.DS/STR
Termín konání: 28. 8. 2019 od 7:00 hod, učebna N-29
Učitelé: Ing. Hrubý, Ing. Smíšek, Ing. Lutovská

Obor OTŽP
Termín konání: 28. 8. 2019 od 8:00 hod, učebny v Masarykově ulici
Učitelé: Mgr. Mertová, Mgr. Šteffková, Ing. Hudcová, Ing. Hájková

Opravné a klasifikační zkoušky SOŠ a SOU

SOŠ – KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

ÚČET
– 26. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-26
– Komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

NEJ
– 26. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-26
– Komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

SOŠ – OPRAVNÉ ZKOUŠKY

APC
– 26. srpna 2019 od 10:00 hod – učebna VYN-2
– Komise: Ing. Kebert, Ing. Rabochová, p. Barták

EKO
– 26. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-26
– Komise: Ing. Chlustinová, Ing. Krausová, Ing. Nejedlý

TME
– 26. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-29
– Komise: Ing. Lutovská, Ing. Hrubý, Ing. Smíšek

TPS
– 26. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-29
– Komise: Ing. Lutovská, Ing. Hrubý, Ing. Smíšek

SSO
– 27. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-29
– Komise: Ing. Lutovská, Ing. Hrubý, Ing. Smíšek

SPS
– 27. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-29
– Komise: Ing. Lutovská, Ing. Hrubý, Ing. Smíšek

MAT
– 27. srpna 2019 od 8:00 hod – učebna N-26
– Komise: Mgr. Hráchová, Mgr. Plecitá, Ing. Nejedlý

UČILIŠTĚ

Odborný výcvik
– 26. a 27. srpna 2019 od 7:30 hod

MAT
– 28. srpna 2019 od 8:00 hod
– Komise: Mgr. Hráchová, Mgr. Plecitá, Mgr. Lhotáková

Stroje a zařízení
– 28. srpna 2019 od 8:00 hod
– Komise: Bc. Štěpnička, Ing. Lutovská, Mgr. Lhotáková

Strojírenská technologie
– 28. srpna 2019 od 9:00 hod
– Komise: Bc. Štěpnička, Ing. Lutovská, Mgr. Lhotáková

Občanská nauka
– 28. srpna 2019 od 11:00 hod
– Komise: Bc. Štěpnička, Mgr. Vlčková, Mgr. Lhotáková

Strojnictví
– 29. srpna 2019 od 8:00 hod
– Komise: Bc. Štěpnička, Ing. Lutovská, Mgr. Lhotáková

Technologie
– 29. srpna 2019 od 10:00 hod
– Komise: Bc. Štěpnička, Ing. Lutovská, Mgr. Lhotáková

Základy ekologie a chemie
– 30. srpna 2019 od 8:00 hod
– Komise: Ing. Krausová, Bc. Štěpnička, Mgr. Lhotáková

Odevzdání MP

Podzimní termín pro odevzdání maturitní práce je do

10. srpna 2019

Maturitní práci odevzdejte na sekretariát školy, kde obdržíte potvrzení o odevzdání práce.

Posudek maturitní práce obdržíte v týdnu 26. – 30. srpna 2019.

Informace pro 1. ročníky SOŠ (2019/2020)

Informace o zahájení studia na SOŠ a SOU Hořovice

Vážení rodiče/studenti,

dovolte nám, abychom vám poskytli informace týkající se prvních dnů školního roku 2019/2020.

1. Zahájení školní roku
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 2. září 2019.
Žáci SOŠ (maturitní obory) se dostaví 2. 9. 2019 v 8:15 hod do budovy školy na Palackého náměstí 100.

2. GO kurz
Žáci všech oborů odjedou v pondělí 2. 9. 2019 na GO kurz, jehož cílem je seznámení se žáků mezi sebou, seznámení se s třídními učiteli, výchovnými poradci a ředitelem školy.
Místo konání: Třímany – Kemp „U mloka“ (údolí Berounky, pod hradem Krašov).

Termín: pondělí 2. 9. 2019 – středa 4. 9. 2019 (návrat do Hořovic je plánován do 11 – 12:00 hod).
V místě kurzu je zajištěna pro žáky plná penze a pitný režim. Prvním jídlem je oběd v den příjezdu, posledním jídlem je snídaně v den odjezdu.
V den odjezdu na GO kurz bude třídními učiteli vybrána od každého žáka částka 1 100 Kč jako záloha na GO kurz. Tato částka zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a stravování během kurzu.
Vezměte sebou: sportovní oděv a obuv, pláštěnku, repelent, opalovací krém, spacák, láhev na pití, batůžek, průkaz pojištěnce, šátek, psací potřeby, blok, léky – pokud jsou pravidelně užívány. Dále vyplněný a podepsaný formulář „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ – nutné.

3. Školní potřeby
Žáci SOŠ (maturitní obory): přezůvky do školy, visací zámek na šatní skříňku, kvalitní psací a rýsovací potřeby, cvičební úbor.
Studenti ŠVP Strojírenství – technologie a konstrukce na předmět praxe budou potřebovat pracovní oděv (montérky a pevnou obuv).
„Informatikům“ doporučujeme (není povinné) pořídit si notebook.

4. Učebnice a další předměty
Potřebné učebnice Vám budou oznámeny při zahájení výuky. Nákup některých učebnic se ve škole řeší hromadnou objednávkou (vyjdou pak o něco levněji). Žáci oborů SOŠ mohou orientačně počítat s těmito částkami.

 • učebnice anglického jazyka – 700 Kč (již 2. 9. 2019 předat třídním učitelům k hromadné objednávce),
 • učebnice matematiky – 600 Kč (uhradit též již k 2. 9. 2019),
 • učebnice německého jazyka (obor IT a Ekonomika) – 440 Kč (k uhrazení 2. 9. 2019 k hromadné objednávce),
 • učebnice účetnictví (obor Ekonomika) – 300 Kč (uhradit k 2. 9. 2019 k hromadné objednávce),
 • učebnice literatury a českého jazyka – 500 Kč (bude se vybírat později, v průběhu září).
  _______________________________________________________________________
 • záloha na čip (čip slouží žákům ke vstupu do budovy a k odběru stravy v jídelně) – 120 Kč (již 2. 9. 2018 předat třídnímu učiteli) – pokud máte pořízenou kartu ISIC, je tato záloha bezpředmětná.

Prosíme, připravte si přesnou výslednou částku:

 • Ekologie a ŽP, Veterinářství, Strojírenství: 1 300 Kč (700 + 600);
 • Ekonomika a podnikání: 2 040 Kč (700 + 600 + 300 + 440 + 300);
 • Informační technologie: 1 740 Kč (700 + 600 + 440);

Učebnice je možné odkoupit i od studentů vyšších ročníků – burza učebnic.

5. Školní stravování
Při nástupu do školy odevzdáte svému třídnímu učiteli vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování (nutno vyplnit též telefon rodičů a email strávníka) a potvrzení o souhlasu s inkasem. Obědy se hradí zpětně (po ukončeném stravovacím měsíci). Poplatky za stravování Vám budou inkasovány z oznámeného účtu. Zajistěte dostatečný limit pro platby (600 – 700 Kč). Oběd stojí cca 28 Kč (bude upřesněno) a svačina 12 Kč.
Pokud služby stravování nechcete využívat, považujte tyto informace za bezpředmětné.
Podrobnosti ke stravování – viz. školní řád jídelny.
Přihláška ke stravování zde. Přihláška ke stravování + potvrzení inkasa zde.

6. Kontakty
Ředitel školy

 • telefon + fax: 311 516 793
 • mobil: 731 582 691
 • email: vkebert@soshorovice

Zástupce ředitele

 • telefon: 311 572 273
 • mobil: 731 582 655

Zástupce SOŠ

 • telefon: 311 516 792 linka 124

Vedoucí jídelny

 • telefon: 311 512 156

Samostatné formuláře:
Přihláška ke stravování
Přihláška ke stravování a potvrzení inkasa
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (GDPR)

Sportovní den 25.6.2019 – Pokyny

KOPANÁ – chlapci
V kolik: 8:15 hod.
Kde: Fotbalový stadion Hořovice.
Pedagogové: Pangerl, Klán, Hájková.
Pokyny: 4 + 1 hráč, minimálně 5, maximálně 8 hráčů, vhodná obuv (nevhodné jsou kopačky s kolíky), doporučené jsou holenní chrániče.

TURISTIKA – chlapci, dívky
V kolik: 8:15 – 12:30 hod.
Kde: sraz před SOŠ Hořovice (Palackého nám. 100).
Pedagogové: Nejedlý, Mertová, Vlčková, Lutovská, Barták.

NOHEJBAL – chlapci
V kolik: 10:00 hod.
Kde: hřiště SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Hrubý, Šůla, Svoboda.
Pokyny: 3 hráči z každé třídy.

CYKLISTIKA – chlapci, dívky
V kolik: 8:15 – 12:30 hod.
Kde: sraz před SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Musílková, Smíšek.
Pokyny: jízdní kolo v provozuschopném stavu – nutné funkční brzdy, povinná cyklistická helma.

VYBÍJENÁ – dívky
V kolik: 8:15 – 9:00 hod.
Kde: hřiště SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Frýbertová, Rabochová.

BASKETBAL – chlapci, dívky
V kolik: 9:00 – 10:00 hod.
Kde: hřiště SOŠ Hořovice.
Pedagogové: Šteffková, Plecitá.

 

Určení učitelé budou vedoucí na jednotlivých sportovištích, zabezpečují soupisky účastníků.

ZMĚNA HARMONOGRAMU VYHRAZENA.

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení

Dnes 4.6.2019 jsme všem přijatým poslali domů formou dopisu Rozhodnutí. Níže uveřejňujeme seznam přijatých v druhém kole.

evidenční čísloINICIALYkód oboruOborMěstoVýsledek
16302K.Č.16-01-M/01Ekologie a životní prostředíZdicePřijat (a)
16303A.U.16-01-M/01Ekologie a životní prostředíBeroun-městoPřijat (a)
63301P.T.63-41-M/01Ekonomika a podnikáníMirošovPřijat (a)
63302B.B.63-41-M/01Ekonomika a podnikáníZdicePřijat (a)
63303J.D.63-41-M/01Ekonomika a podnikáníBeroun-městoPřijat (a)
63304A.Z.63-41-M/01Ekonomika a podnikáníŽebrákPřijat (a)
18302M.V.18-20-M/01Informační technologieKrálův DvůrPřijat (a)
18303J.V.18-20-M/01Informační technologieKarlštejnPřijat (a)
23302J.V.23-41-M/01StrojírenstvíKarlštejnPřijat (a)
18301J.J.18-20-M/01Informační technologieBeroun-závodíPřijat (a)
23303M.V.23-41-M/01StrojírenstvíKrálův DvůrPřijat (a)
23301J.K.23-41-M/01StrojírenstvíKomárovPřijat (a)
63305A.M.63-41-M/01Ekonomika a podnikáníKomárovPřijat (a)
16304P.K.16-01-M/01Ekologie a životní prostředíHořovicePřijat (a)
16305M.M.16-01-M/01Ekologie a životní prostředíHořovicePřijat (a)

Školní oblečení

Od pondělí 20. května do čtvrtka 30. května 2019 si máte možnost objednat trička a mikiny s názvem naší/vaší školy.

Jak na to?

Jednoduše!
Vyber si barvu, velikost a vše zapiš do objednávacího lístečku, který obdržíš od M. Hájkové (SOŠ, číslo dveří 39 – podkroví).
Odevzdej lístek, zaplať objednávku a za 2 týdny si budeš užívat nový outfit.

Neznáš svoji velikost?

Pokud neznáš svoji velikost, nezoufej! I na to jsme mysleli a můžeš si vyzkoušet trička a mikiny ze zkušební sady, která je pro tebe k dispozici 🙂 .

Nechceš hledat kontaktní osobu po budově?

Přijď v tyto dny:
Palackého náměstí 100, Hořovice
– 20. 5. 13:00-14:30 hod místnost N-09 (přízemí, vlevo)
– 22. 5. 14:00-16:00 hod místnost N-09 (přízemí, vlevo)
– 24. 5. 12:00-14:30 hod místnost N-20 (1. patro, vpravo)
– 27. 5. 12:00-14:30 hod místnost N-09 (přízemí, vlevo)
– 28. 5. 14:45-16:00 hod místnost N-09 (přízemí, vlevo)
– 29. 5. 07:30-10:00 hod místnost N-09 (přízemí, vlevo)
– 30. 5. 12:00-14:30 hod místnost N-09 (1. patro, vpravo )

Tlustice 28, nová budova (při vstupu do areálu vpravo, žlutá fasáda)
– 22. 5. 07:15-08:45 hod přízemí
– 23. 5. 13:00-14:30 hod přízemí
– 24. 5. 07:15-08:45 hod přízemí

Jaký je použitý materiál?

Trička:
– gramáž materiálu: 190 g/m2
– složení: 100% bavlna, střih regular fit
Mikiny:
– gramáž materiálu: 271 g/m2
– složení: 50% bavlna, 50% polyester

Cesta do Anglie aneb naše aktivní účast na experimentu Stonehenge

Ve dnech 12. – 17. 4. se žáci SOŠ a SOU Hořovice společně se svými vyučujícími zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Tento zájezd se opět uskutečnil pod záštitou cestovní kanceláře Inter Zbiroh a pod vedením Mgr. Aleny Musílkové.

Cesta do Anglie byla dlouhá a první noc jsme spali na hotelu ve francouzském městě Dunkerque. Druhý den ráno jsme se nalodili na trajekt a po dvou hodinách plavby jsme dorazili do anglického přístavu Dover. Během připlouvání nás již z dálky vítaly úchvatné křídové útesy. Během zastávky v Doveru jsme si prohlédli středověký hrad, který byl založen ve 12. století králem Jindřichem II. a který byl označován jako „Klíč do Anglie“, vzhledem k jeho obrannému významu. Tento hrad je největším anglickým hradem.

Po návštěvě hradu jsme dál pokračovali podél mořského pobřeží k útesům Seven Sisters. Tato zastávka byla obzvláště zajímavá pro žáky ekologického směru. Tyto útesy tvoří čistá křída a jsou neustále narušované erozní činností. Každý rok se tedy zmenšují zhruba o centimetr. Během zastávky na útesech jsme nemohli vynechat prohlídku nejvyššího křídového útesu Beachy Head se svojí výškou 162 m. Z vrcholu se nám naskytl nádherný výhled na kanál La Manche s majákem.

Po příjemné zastávce na útesech jsme dál směřovali do lázeňského města Brighton, kterému se přezdívá „Londýn u moře“. Jedná se o jedno z největších letovisek Velké Británie s krásnými oblázkovými plážemi. Prohlídku Brightonu jsme začali procházkou kolem královského paláce, postaveného v orientálním stylu. Tento palác je pozoruhodný svou architekturou inspirovanou indickým Tádž Mahalem. Dále jsme se prošli po molu Brighton Pier, na kterém se nacházejí zábavní atrakce, kasína a restaurace.  Z Brightonu jsme jeli na nocleh do přístavního města Portsmouth.

Další den byla na programu návštěva muzea automobilů Beaulieu, kde si přišli na své hlavně žáci technického směru. Beaulieu je bývalé opatství a viktoriánské panství patřící lordu Montagu, který zde založil automobilové muzeum. Je zde vystaveno přes 250 automobilů a motocyklů. Stálou expozicí je např. World of Top Gear, kde žáci mohli vidět nejrůznější výstřelky Jeremyho, Richarda a Jamese, i jejich vytuněné a zdemolované automobily. Dále jsou zde závodní automobily, mezi nimiž nemohou chybět legendární vozy formule 1 jako jsou Lotus 49 Ford a Bugatti 35.

Po návštěvě muzea motorismu jsme se vrátili do města Portsmouth, kde jsme strávili celé odpoledne. Toto město je základnou britského královského loďstva Royal Navy a většina pamětihodností je spojena s námořní historií. Žáci zde měli možnost navštívit historické doky, kde odpočívají slavné lodě jako např. Mary Rose, což byla vlajková loď Jindřicha VIII. a  HMS Victory patřící k nejstarším válečným lodím. Během zastávky v Portsmouth žáci dále navštívili vyhlídkovou věž Emirates Spinnaker Tower sahající do výšky 170 m. Někteří žáci dokonce vyjeli výtahem do nejvyššího patra, odkud se jim naskytl úchvatný výhled na město. Po prohlídce Portsmouth jsme v tomto městě také nocovali na hotelu.

Další den jsme přejeli do městečka Salisbury. V tomto středověkém městě jsme navštívili gotickou katedrálu s nejvyšší věží (123 m) ve Velké Británii. Ve sbírkách její knihovny je uložen jeden z výtisků Magny Charty. Po návštěvě Salisbury jsme dál směřovali k nejslavnější megalitické památce na světě, kterou je Stonehenge. Jedná se o komplex menhirů a kamenných kruhů. Stále však zůstává záhadou, kdo byli dávní stavitelé Stonehenge a jak dopravili mnohatunové modré kameny z Walesu, tedy z místa vzdáleného 220 km od salisburské pláně, kde Stonehenge stojí. Možná jim k tomu pomohli  superhrdinové Avengers, kdo ví. Z tohoto důvodu toto magické místo přitahuje pozornost archeologů již po staletí. A shodou okolností zde tým pod vedením věhlasného archeologa Juliana Richardse v ten den prováděl pozoruhodný experiment, do kterého jsme se všichni přítomní s vervou zapojili. Nejvíce tedy žáci SOŠ a SOU Hořovice společně se svými vyučujícími. Experiment spočíval ve zjištění, kolik lidí je třeba k utáhnutí  dvoutunového menhiru ležícího na dřevěných sáňkách klouzajících po kulatinách. Tímto experimentem bylo zjištěno, že k posunutí jednoho menhiru je zapotřebí 160 lidí (100 dospělých a 60 dětí). A světě div se, tento experiment se uskutečnil s naší účastí. Tento zážitek u Stonehenge se nám vryl hluboko do našich pamětí.

Po návštěvě tohoto magického místa jsme pokračovali do městečka Windsor ležícího poblíž Londýna. Dominantou města Windsor je druhý největší obývaný hrad na světě, který slouží jako letní sídlo královské rodiny. Nachází se zde také známé městečko Eton se slavnou chlapeckou střední školou Eton College, kde studovali princ Charles a jeho synové. Po prohlídce městečka Windsor jsme jeli na nocleh nedaleko Londýna.

Poslední den v Anglii byla na programu návštěva kosmopolitního Londýna. Procházku jsme začali u mostu Tower Bridge, který patří k nejfotografovanějším mostům v Londýně.

Podél řeky Temže jsme procházeli kolem válečné lodi HMS Belfast, zastavili jsme se u Shakespearova divadla Globe a také navštívili galerii moderního umění Tate Modern. Naše procházka se dále ubírala přes Millennium Bridge ke katedrále sv. Pavla. Velký zájem také vzbudila návštěva obchodního domu Primark. Neopakovatelným zážitkem byla dále projížďka nejstarším londýnským metrem, kterou si žáci opravdu užili.

Během našeho pobytu v Anglii jsme navštívili spoustu nádherných míst a poznali přátelskou povahu Angličanů. Žáci si procvičili angličtinu v praktických situacích např. při nakupování či objednávání jídla nebo při tlumočení svým spolužákům. Pro všechny to byla skvělá zkušenost a už teď se opět těšíme na  další dobrodružství.

Autor textu a fotografií: Mgr. Martin Klán

Klub Developers

Mimoškolní aktivita MI 5 21 05 – Klub elektroniky „Developers“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Ing. Hynek Svoboda

Konání: 12.9.2018 – 7.5.2019

Náplň:

 • Základy radiotechniky
 • Teoretické základy pájení v elektronice
 • Nářadí při stavbě zařízení
 • Pájení vodičů, DPS
 • Výroba DPS, logické sonda
 • Bezpečnostní zařízení
 • Arduino

Výstup:
V rámci elektro kroužku si studenti rozšířili své znalosti z dalších oblastí středoškolské elektroniky – pájení, radiotechnika, systém Arduino.
Tyto vědomosti uplatní především při praktické práci s elektrozařízeními, ale i ve svém dalším studiu.

Ústní maturita – 4.B

Ekonomika a informatika v podnikání

Předseda: PaedDr. Hana Fechtnerová
Místopředseda: Ing. Alena Chlustinová
Třídní: Mgr. Jana Hráchov

Slavnostní zahájení:   čtvrtek  16. 5. 2019 7:30
Slavnostní ukončení:   pátek  17. 5. 2019  15:30

Termín:   čtvrtek  16. 5. 2019  dopoledne
Denní porada vyučujících:   12:50
Denní vyhlášení výsledků:   12:55

Termín:   čtvrtek  16. 5. 2019  odpoledne
Denní porada vyučujících:   17:00
Denní vyhlášení výsledků:   17:05

Termín:   čtvrtek  17. 5. 2019  dopoledne
Denní porada vyučujících:   11:50
Denní vyhlášení výsledků:   11:55

Termín:   čtvrtek  17. 5. 2019  odpoledne
Denní porada vyučujících:   15:15
Denní vyhlášení výsledků:   15:20

Ústní maturita 2019

ROZPIS  ÚSTNÍCH  MATURITNÍCH  ZKOUŠEK –  třída  4.C

( zkušební místnost  č.  41 + obhajoby počítačová učebna )

Pondělí  –   27. 5. 2019 –  obhajoby prací
Služba + pohoštění: K, R

Úterý – 28. 5. 2019 – ústní mat. zkouška – Ekologové

Dopoledne – obor OTŽP
Služba + pohoštění: H, P (8-12:00 hod)

Odpoledne – obor OTŽP
Služba + pohoštění: S, P (13:00-17:00 hod)

Středa 29. 5. 2019 – ústní mat. zkouška Strojírenství

Dopoledne – obor Strojírenství
Služba + pohoštění: J, L (8:00-11:00 hod)
Služba + pohoštění: S, P (11:00 – 14:00 hod)

Čtvrtek 30. 5. 2019 – ústní mat. zkouška Strojírenství
Služba + pohoštění: R, M (8:00 – 11:00 hod)
Služba + pohoštění: J, D (11:00 – 14:30 hod)

Matematický kroužek 2

Mimoškolní aktivita MI 5 12 12 – Matematický kroužek 2
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Mgr. Jana Plecitá

Konání: 10.9.2018 – 29.4.2019

Náplň:

 • Goniometrické funkce
 • Goniometrické rovnice, nerovnice, grafická řešení
 • Iracionální rovnice
 • Mocninné funkce
 • Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 • Grafické řešení rovnic
 • Komplexní čísla

Výstup:
V rámci matematického kroužku bylo probíráno učivo, kterým si studenti rozšířili své znalosti a matematické dovednosti.
Důraz byl kladen hlavně na samostatné uvažování a diskuse řešení. Tyto znalosti a dovednosti by studenti měli využít v dalším studiu.

Matematický kroužek 1

Mimoškolní aktivita MI 5 12 12 – Matematický kroužek 1
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Mgr. Jana Hráchová

Konání: 10.9.2018 – 29.4.2019

Náplň:

 • Komplexní čísla
 • Binomická rovnice
 • Analytická geometrie
 • Výroková logika

Výstupy:
V rámci matematického kroužku si studenti rozšířili své znalosti z dalších oblastí středoškolské matematiky.
Tyto vědomosti uplatní především při přijímacích zkouškách na vysoké školy a ve svém dalším studiu.

Den Země 2019

I tento rok se studenti 2. ročníku oboru Ekologie a životního prostředí zúčastnili Dnů Země, které se konaly v úterý 16. dubna v Králově Dvoře a ve čtvrtek 25. dubna v Berouně. Již tradičně jsme pro děti z mateřských a základních škol připravili řadu oblíbených her a soutěží zaměřených na přírodu České republiky.

Den Země je mezinárodní den věnovaný naší planetě a je stanoven na 22. dubna. Je především zaměřený na environmentální problematiku například ochrana přírody, globální oteplování, odpady či získání čisté energie.

Studenti si pro děti vytvořili různé poznávačky, doplňovačky, osmisměrky či hádanky zaměřené na poznávání rostlin a živočichů České republiky. Dále si soutěžící děti měly možnost vlastnoručně vyzkoušet několik chemických pokusů, jako je odhalování neviditelného písma. A součástí byly i fyzické aktivity, kdy děti házely míčky do úst žáby.

Všichni úspěšní soutěžící vyhráli sladkou odměnu a obdrželi některý z diplomů, který pro ně naši studenti vytvořili.

Kromě studentů SOŠ Hořovice se Dnů Země zúčastnili další organizace, jako jsou hasiči, myslivci, rybáři, Agentura ochrany přírody a krajiny – Česká kras, Asekol, Vojenské lesy ČR a mnozí další.

Akce se velmi povedla, děti byly z aktivit nadšené, stejně jako naši studenti, kteří se těší na další ročník této akce.

Děti dětem

Autor textu: Ing. Miluše Hájková,
Fotografie Mgr. Jana Mertová, Ing. Miluše Hájková

1 2 3 6