Formuláře a žádosti

Předtisky formulářů pro žádosti a oznámení žáků a zákonných zástupců

Žádost o uvolnění žáka (ozdravný pobyt, dovolená)

Žádost o uvolnění z vyučování

žádost o uvolnění z TV

Žádost o přestup a změnu oboru vzdělání

žádost o přerušení vzdělávání

Žádost o opakování ročníku

Žádost o prodloužení klasifikačního období

Oznámení o ukončení vzdělávání

Žádost o vydání opisu vysvědčení

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů