Den objevů a poznání 2019

Dne 3. října 2019 proběhl ve Střední odborné škole a SOU v Hořovicích již 4. ročník velkého středoškolského dne pro žáky základních škol, kteří se v následujících měsících budou rozhodovat, jakým směrem se bude ubírat jejich další vzdělávání.
Hořovická střední škola připravila tuto rozsáhlou prezentaci ve spolupráci s 25 hlavními zaměstnavateli a odbornými firmami celého regionu. Cílem prezentace firem bylo představit jejich činnost a možnosti uplatnění nejrůznějších profesí. Zaměstnavatelé nabízejí žákům základních škol možnosti podpory studia jak stipendijním programem, tak i odbornými praxemi i zahraničními stážemi. Právě hořovická střední škola je ve spolupráci s firmami velmi aktivní a snaží se všechny své maturitní i výuční obory úzce provázat s prostředím podnikové praxe.
Odborného „Dne objevů a poznání“ se zúčastnilo 25 firem a přibližně 500 žáků základních škol spolu s jejich výchovnými poradci.  Firmy žákům předvedly atraktivní ukázky – turbínu, stolní fotbal, autodráhu, hasičské vozidlo s plnou výstrojí. Odborné firmy žákům prezentovaly precizní výrobky,  jejich použití a žáci si mohli některé produkty zhotovit sami. Druhou linií „Dne“ byly ukázky dovedností  jež mohou žáci studiem na hořovické střední škole získat. Studenti SOŠ a SOU předvedli návštěvníkům CNC technologie, počítačové a programové vybavení školy, 3D tisk, ukázky použití mikropočítačů, ukázky práce v biologické a chemické laboratoři, prezentovala se též fiktivní firma ekonomického oboru. Každý návštěvník dále prošel zámečnickou dílnou a měl možnost si zhotovit jednoduchý výrobek. Odvážnější mohli pod vedením instruktora svařovat kovy v ochranné atmosféře. 
Celou akci podpořil Středočeský kraj (zřizovatel hořovické střední školy) v rámci krajského akčního programu. Díky tomu mohla škola zajistit dopravu pro všechny základní školy, které projevily zájem o účast. Škola akci pořádá proto, aby podpořila žáky v zájmu o  studium odborného směru nebo o kvalitní vyučení a spolu s tím prezentovala svou roli regionálního garanta odborného vzdělání. První ohlasy účastníků svědčí o tom, že dnes již tradiční prezentace má své nezastupitelné místo v době, kdy se každý budoucí absolvent základní školy začíná rozhodovat  o svém budoucím studiu. Den objevů a poznání i studijní nabídka SOŠ a SOU v Hořovicích rozhodování žáků jistě podpoří.

Alba Altese Hořovice s.r.o., AXA CNC stroje, s.r.o., Bozet – CNC kovoobrábění s.r.o., BUZULUK a.s., GZ Media a.s. Loděnice, KOSTAL CR spol. s.r.o. – Zdice, KOSTAL KONTAKT SYSTEME GmbH – Čenkov, Kovovýroba Sekyrka s.r.o., Lhoták s.r.o. – Nástrojárna, MUBEA spol. s.r.o., Partners Financial Services a.s. – Hořovice

 

Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s.r.o., Schwarzműller s.r.o. Žebrák, Smurfit Kappa Czech s.r.o. Žebrák, Solar Turbines EAME s.r.o., Valeo výměníky tepla s.r.o., ESAB, Ceys lepidla, Extol nářadí, Fein-nářadí s.r.o., Roman Salač – hasící přístroje, Karel Houdek – Železářství Žebrák, Vildman – svařovací technika, Hasiči Komárov

Klub Developers

Mimoškolní aktivita MI 5 21 05 – Klub elektroniky „Developers“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Ing. Hynek Svoboda

Konání: 12.9.2018 – 7.5.2019

Náplň:

 • Základy radiotechniky
 • Teoretické základy pájení v elektronice
 • Nářadí při stavbě zařízení
 • Pájení vodičů, DPS
 • Výroba DPS, logické sonda
 • Bezpečnostní zařízení
 • Arduino

Výstup:
V rámci elektro kroužku si studenti rozšířili své znalosti z dalších oblastí středoškolské elektroniky – pájení, radiotechnika, systém Arduino.
Tyto vědomosti uplatní především při praktické práci s elektrozařízeními, ale i ve svém dalším studiu.

Matematický kroužek 2

Mimoškolní aktivita MI 5 12 12 – Matematický kroužek 2
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Mgr. Jana Plecitá

Konání: 10.9.2018 – 29.4.2019

Náplň:

 • Goniometrické funkce
 • Goniometrické rovnice, nerovnice, grafická řešení
 • Iracionální rovnice
 • Mocninné funkce
 • Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 • Grafické řešení rovnic
 • Komplexní čísla

Výstup:
V rámci matematického kroužku bylo probíráno učivo, kterým si studenti rozšířili své znalosti a matematické dovednosti.
Důraz byl kladen hlavně na samostatné uvažování a diskuse řešení. Tyto znalosti a dovednosti by studenti měli využít v dalším studiu.

Matematický kroužek 1

Mimoškolní aktivita MI 5 12 12 – Matematický kroužek 1
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Mgr. Jana Hráchová

Konání: 10.9.2018 – 29.4.2019

Náplň:

 • Komplexní čísla
 • Binomická rovnice
 • Analytická geometrie
 • Výroková logika

Výstupy:
V rámci matematického kroužku si studenti rozšířili své znalosti z dalších oblastí středoškolské matematiky.
Tyto vědomosti uplatní především při přijímacích zkouškách na vysoké školy a ve svém dalším studiu.

Exkurze – Nové technologie 1

Mimoškolní aktivita MI 5 21 06 – Exkurze Nové technologie 1
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Mgr. Bc. Alena Lhotáková

26. 10. 2018 Firma Kovovýroba Valcverk s.r.o.
Pěchování – lisování
Lisování na excentrických lisech o tlačné síle 10-250t.

17.1.2019 Firma AXA  CNC stroje s.r.o.
CNC Obrábění
Obráběcí centra,  programování obráběcích strojů

19.3.2019 Firma Albertina s.r.o.
Obrábění vodním paprskem
Tato technologie umožňuje řezat materiály, které nepoškodí přímý kontakt s vodou. Nejvhodnější pro řezání je deskový materiál o maximálním rozměru 3050×2050 mm.

4.4.2019 Firma KOSTAL CR s.r.o.
Nástrojárna
Kostal  je  mezinárodním dodavatelem elektronických a mechatronických komponentů pro automobilový průmysl.
Vyvíjí a vyrábí pod volantové moduly pro významné světové automobilky.
V Cerhovicích se staví nové technologické linky pro budoucí projekty, budova je vybavena špičkovou nástrojárnou, konstrukcí nástrojů, modelárnou, střediskem automatizace atd.