Jaro 2020

Termíny didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 jsou:

Písemná práce společné části

  • středa 8. dubna 2020
  • čtvrtek 30. dubna 2020

Didaktický test společné části

  • 4. – 6. května 2020

Odevzdání MP

Jarní termín pro odevzdání maturitní práce je do

duben 2020

Maturitní práci odevzdejte třídnímu učiteli.

Posudek maturitní práce obdržíte dva týdny před obhajobou MP.