Partnerství v projektu České zemědělské univerzity

Vstoupili jsme do partnerství projektu

School2Business

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Logolink OPVK a ČZU v Praze
Projekt řešíme spolu s dalšími osmi středočeskými školami pod vedením řešitelského týmu Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze6 – Suchdole. Aktivity projektu využijí hlavně žáci oboru Ekonomika a podnikání.
Odkaz na stránky projektu:  S2bportal

 

Mechatronika a automatizace

Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, CZ.1.07/1.1.3201.0037

logoopvk

SOŠ a SOU Hořovice je partnerem projektu od 1.4.2012. Partnerství v projektu je pro školu užitečné k získání vědomostí o moderních technologiích a k získání odborných vazeb k zaměstnavatelům. Přínosem je vedle materiálního vybavení také velmi cenné portfolio znalostí a učebních materiálů, které škola využívá ve výuce všech technických oborů, které má zařazené.

V následujících odkazech čtěte zprávu o řešení projektu:

Link 1. Informace o projektu

Link 2. Klicova aktivita 1 -zpráva 18.6.2012

Link 3. Klíčová aktivita 1 – zpráva 29.10.2012

Link 4. Klíčová aktivita 1 – zpráva 19.11.2012

 

Součástí projektu je získání souboru cvičných panelů FESTO - vzduchotechnika.

Součástí projektu je získání souboru cvičných panelů FESTO – vzduchotechnika.