Kritéria pro přijímání žáků 2019

Dnem 29. ledna 2019 uveřejňujeme závazná kritéria pro přijímání žáků ke studiu.

Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Soubor „kritéria 2019“ ke stažení ve formátu PDF: Kritéria 2019

Škola nemá další kritéria kromě možnosti bodového zvýhodnění žáků – vítězů v soutěžích a olympiádách okresní a vyšší úrovně a aktivních sportovců s doloženými výsledky.

Přijimací zkoušky se započítávají váhou 60%školní prospěch 8. a 9. třídy pak 40%.

V oborech s výučním listem se přijímací zkouška nekoná.

Škola pro přihlášení žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce.