Obory s výučním listem

3leté denní studium

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (plánovaný obor od 1. 9. 2019 – povolovací řízení)
  • Nástrojař
  • Strojní mechanik


Informační leták školy – studijní nabídka 2018/19

Řemeslo/Učební obory


26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Od 1.9.2019 škola plánuje nový obor vzdělání (povolovací řízení).

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Absolventi se uplatní v oblasti servisní péče v technických službách se zaměřením na elektrotechnická zařízení, např. spotřební elektroniku, kancelářskou techniku, zdravotnickou přístrojovou techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, zdvihací zařízení a provozní technickou údržbu v oborech průmyslové automatizace (automatické výrobní linky a robotizovaná pracoviště).

23-52-H/01 Nástrojař

Školní vzdělávací program se zaměřuje na obrábění kovů, výrobu tvářecích nástrojů a přípravků. Obor seznamuje také se základy programování CNC strojů.
Žák je během studia připravován pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů.
Absolvent oboru nástrojař je schopen vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové i sériové výrobě, které vyžadují vysokou odbornost, dále jako obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích strojů atd. Perspektivní technický obor s výborným uplatněním absolventů (s možností přímého přechodu na maturitní nástavbové studium). Možnost stipendijní podpory budoucích zaměstnavatelů.
Vyučované jazyky: anglický jazyk nebo německý jazyk.
Učební plán školního vzdělávacího programu PDF ke stažení: 2352H01_plan

23-51-H/01 Strojní mechanik

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je dovednostně zaměřen na zhotovování součástí strojů, sestavování strojních celků a zařízení.
Obor je dovednostně zaměřen na zhotovování součástí strojů, sestavování strojních celků a zařízení.
Absolvent je schopen vyrábět, sestavovat a provádět údržbu, popř. opravovat funkční celky strojů, zařízení, konstrukcí a jejich jednotlivých součástí, technologických zařízení, mechanizačních prostředků apod. Součástí vyučení je i získání osvěčení pro svařování metodou 135.
Absolvent ŠVP Zámečník se uplatní při výkonu povolání jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.
U oborů Nástrojař a Zámečník probíhá praktická výuka v dílnách na pracovišti v Oseku – Neptunce, teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách v Hořovicích. Žáci využívají odborné učebny spolu s maturitními obory – výpočetní techniku, jazykové učebny, speciální zařízení. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Vyučované jazyky: anglický jazyk nebo německý jazyk.

Učební plán školního vzdělávacího programu PDF ke stažení: 2351H01_plan

Stipendijní programy pro žáky školy

Všechny obory s výučním listem a maturitní obor Strojírenství  jsou podporovány podnikovými stipendijními programy po celou dobu studia. Stipendia poskytuje několik hlavních podniků v okolí školy. K nim patří např. Mubea, spol. s r.o , Buzuluk, a.s; Schwarzmüller s.r.o. , Tedom spol s r.o, Carrier spol s r.o , a další jednají o uzavření smluv. Takto asi 70% žáků tříletých oborů má v současnosti uzavřenu studijní smlouvu se stipendiem.

Bližší informace a letáky naleznete v sekci Partneři.

Absolventi nemají problém s uplatněním. Úspěšní absolventi mohou na této škole pokračovat v maturitním nástavbovém studiu oboru Provozní technika nebo volit jinou formu maturitní nástavby.

Ze života školy


Dokumenty ke stažení:

Informační leták školy – studijní nabídka 2018: Leták 2018/19.

Předtištěná přihláška ke studiu: xlsx, pdf – na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.