Přihláška ke studiu

VŠECHNY INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Kde získáte přihlášku?

 • dostanete ji v 9. ročníku na vaší základní škole
 • vyžádejte si ji u výchovného poradce na vaší základní škole
 • stáhněte si ji v elektronické formě níže

Jak vyplnit přihlášku?

 • pokud si nevíte s vyplněním rady, kontaktujte svého výchovného poradce na základní škole

Jak odevzdat vyplněnou přihlášku?

 • odevzdáním na sekretariátu naší školy (08:00 – 15:30 hod)
 • odesláním poštou na naši adresu

SOŠ a SOU Hořovice
Palackého náměstí 100
268 01 Hořovice

SOŠ a SOU Hořovice
Tlustice 28
268 01 Hořovice

Kdy odevzdat vyplněnou přihlášku?

 • termín pro doručení na naši školu je 1. března 2020

Na co si dát pozor?

 • součástí přihlášky musí být lékařské potvrzení, které obdržíte u svého lékaře
 • prospěch ze základní školy musí být potvrzen Vaší ZŠ
 • pokud jste v přihlášce vyplnili stupeň podpůrných opatření 1 a vyšší, je třeba k přihlášce přiložit i kopii zprávy z pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
 • nutnou náležitostí jsou podpisy uchazeče i jeho zákonného zástupce
 • pro lepší komunikaci uveďte také e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu