Přijímací řízení 2019

CELOSTÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2019

12. dubna 2019
škola, kterou jste v přihlášce uvedli
na prvním místě

15. dubna 2019
škola, kterou jste v přihlášce uvedli
na druhém místě

Ke stažení sdělení MŠMT: Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019
Náhradní termíny:

13. května 2019

14. května 2019

Testování žáků probíhá prostřednictvím CERMATU (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání). 
INFO SOUBORY dodáme po jejich uveřejnění.


JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Dnem 29. 1. 2019 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2019:
Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60%
  • školní prospěch 8. a 9. třídy pak 40%

Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce.
Voucher obdržíte spolu s pozvánkou na přijímací zkoušky.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 16. 02. 2019 od 09:00 – 12:00 hod

04. 10. 2018
08:00-15:00

23. 11. 2018
09:00-14:00

Pro maturitní obory:
v Hořovicích, Palackého nám. 100
(hlavní budova školy)

24. 11. 2018
09:00-12:00

19. 01. 2019
09:00-12:00

Pro obory s výučním listem:
Tlustici č.p. 28
(centrum odborné přípravy).

Rodiče s uchazeči, kteří mají zájem o stipendijní program v učebním tříletém oboru (N, Z) nebo v maturitním oboru Strojírenství, si mohou předem dohodnout informace u potenciálních zaměstnavatelů

  • Mubea, s r.o. (vedoucí vzdělávání – Ing. Lubomír Janda, tel. 602 228 375),
  • Buzuluk, a.s. (personální oddělení – Bc. Petr Dlouhý MSc., tel. 731 437 343),
  • Kostal Zdice (personální oddělení – Ing. Kateřina Nosková, tel. 724 880 439),
  • Kostal Čenkov (personální oddělení – Mgr. Alexandra Baumannová, tel. 606 094 920).

Škola bude rovněž přítomna na burze škol a vzdělávání ve Zdicích v říjnu 2018 společně s partnery Mubea Žebrák, Buzuluk, Janka Radotín a dalšími společnostmi s informací o možnostech studia ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli.

Uchazeče o studium provedou odborní učitelé školy podle zájmu.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Předtištěná přihláška ke studiu: xlsx, pdf – na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.

Informační leták školy – studijní nabídka 2019/20: Leták.

Letáky dle zaměření oboru:
Přírodovědné oboryTechnické oboryEkonomické oboryUčební obory


NABÍDKA OBORŮ 2019/2020

Od 1. září počínaje 1. ročníkem.

Maturitní obory

ANALÝZA POTRAVIN
29-42-M/01

30 žáků
Studijní plán bude zveřejněn.

VETERINÁŘSTVÍ
43-41-M/01
20 žáků
Studijní plán bude zveřejněn.

Obory s výučním listem

ELEKTROMECHANIK
pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
10 žáků
Studijní plán – bude zveřejněn.

Dálkové studium

PODNIKÁNÍ
63-41-L/51
3-leté DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor
30 žáků
(bude otevřeno po přihlášení 25 uchazečů).

PROVOZNÍ TECHNIKA
23-43-L/51
3-leté DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor
30 žáků
(bude otevřeno po přihlášení 25 uchazečů).

Přihlášky k dálkovému studiu nutno podat do 1. 3. 2019!!!