Přijímací řízení 2019

Vyhlášeno 3. kolo

Škola vyhlašuje 3. kolo přijímacích zkoušek.
Přihlášku a výpis bodového hodnocení z 1. kola můžete zasílat v termínu do 28. srpna 2019.

Volná studijní místa pro tyto obory

– Ekologie a životní prostředí
– Ekonomika a podnikání
– Strojírenství
– Veterinářství

– Strojní mechanik – Zámečník


Výsledky přijímacího řízení

V úterý 30. dubna byly odeslány dopisy s rozhodnutím o přijímací zkoušce. Zápisový lístek doručte do 15. května 2019.


Zveřejněny seznamy uchazečů

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte na přípravném kurzu 21. března 2019.
Pokud se kurzu nezúčastníte, pozvánku vám zašleme poštou.


CELOSTÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2019

12. dubna 2019
škola, kterou jste v přihlášce uvedli
na prvním místě

15. dubna 2019
škola, kterou jste v přihlášce uvedli
na druhém místě

Ke stažení sdělení MŠMT: Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019
Náhradní termíny:

13. května 2019

14. května 2019

Testování žáků probíhá prostřednictvím CERMATu (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání). Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

12. dubna 2019

13. května 2019

15. dubna 2019

14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019 – schéma.


JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Dnem 29. 1. 2019 vkládáme jednotná kritéria přijímacího řízení 2019:
Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.
  • přijimací zkoušky se započítávají váhou 60%
  • školní prospěch 8. a 9. třídy pak 40%

Škola pro přihlášené žáky organizuje bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce.
Voucher obdržíte spolu s pozvánkou na přijímací zkoušky.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 03. 10. 2019 od 08:00 – 15:00 hod Odborný den v Tlustici 28

22. 11. 2019
09:00-14:00

23. 11. 2019
09:00-12:00

Pro maturitní obory:
v Hořovicích, Palackého nám. 100
(hlavní budova školy)

18. 01. 2019
09:00-12:00

01. 02. 2019
09:00-12:00

Pro obory s výučním listem:
Tlustici č.p. 28
(centrum odborné přípravy).

Rodiče s uchazeči, kteří mají zájem o stipendijní program v učebním tříletém oboru (N, Z) nebo v maturitním oboru Strojírenství, si mohou předem dohodnout informace u potenciálních zaměstnavatelů

  • Mubea, s r.o. (vedoucí vzdělávání – Ing. Lubomír Janda, tel. 602 228 375),
  • Buzuluk, a.s. (personální oddělení – Bc. Petr Dlouhý MSc., tel. 731 437 343),
  • Kostal Zdice (personální oddělení – Ing. Kateřina Nosková, tel. 724 880 439),
  • Kostal Čenkov (personální oddělení – Mgr. Alexandra Baumannová, tel. 606 094 920).

Škola bude rovněž přítomna na burze škol a vzdělávání ve Zdicích v říjnu 2018 společně s partnery Mubea Žebrák, Buzuluk, Janka Radotín a dalšími společnostmi s informací o možnostech studia ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli.

Uchazeče o studium provedou odborní učitelé školy podle zájmu.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Předtištěná přihláška ke studiu: xlsx, pdf – na přihlášce vždy vyplňte e-mail a telefon.

Informační leták školy – studijní nabídka 2019/20: Leták.

Letáky dle zaměření oboru:
Přírodovědné oboryTechnické oboryEkonomické oboryUčební obory


NABÍDKA OBORŮ 2019/2020

Od 1. září počínaje 1. ročníkem.

Maturitní obory

ANALÝZA POTRAVIN
29-42-M/01

30 žáků
Studijní plán bude zveřejněn.

VETERINÁŘSTVÍ
43-41-M/01
20 žáků
Studijní plán bude zveřejněn.

Obory s výučním listem

ELEKTROMECHANIK
pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
10 žáků
Studijní plán – bude zveřejněn.

Dálkové studium

PODNIKÁNÍ
63-41-L/51
3-leté DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor
30 žáků
(bude otevřeno po přihlášení 25 uchazečů).

PROVOZNÍ TECHNIKA
23-43-L/51
3-leté DÁLKOVÉ STUDIUM nástavbový maturitní obor
30 žáků
(bude otevřeno po přihlášení 25 uchazečů).

Přihlášky k dálkovému studiu nutno podat do 1. 3. 2019!!!