Celostátní přijímací zkoušky 2020

14. dubna 2020

Škola, kterou jste v přihlášce uvedli
na prvním místě

15. dubna 2020

Škola, kterou jste v přihlášce uvedli
na druhém místě

Ke stažení sdělení MŠMT: zde

Náhradní termíny přijímacích zkoušek:

13. května 2020

14. května 2020

Testování žáků probíhá prostřednictvím CERMATu (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání). Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.