Učební plány

Maturitní obory

Analýza potravin

Ekologie a ŽP

Ekonomika

Strojírenství

Veterinářství

Obory s výučním listem

Elektromechanik

Nástrojař

Zámečník