UCHAZEČI O STUDIUM

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

Jsme

1. Progresivní škola
Uplatňujeme moderní technologie – využití počítačů je samozřejmostí, všechny odborné učebny a velké procento standardních tříd jsou multimediální.
Do výuky programování zapojujeme roboty, pro zájemce máme kroužek elektroniky.
Tyto postupy prohlubují efektivitu výuky a zvyšují její názornost pro žáky, usnadňují učení.

2. Jazyková vybavenost
Dbáme na vysokou úroveň výuky, jejíž výsledky sledujeme nejen průběžnými testy, ale i úspěchy v regionálních soutěžích, porovnáváme naše studenty v mezinárodních testech a prokazujeme skvělé výsledky u státní i školní části maturity.
Současně studenty směřujeme ke složení mezinárodních zkoušek Cambridge P.A.R.K.
Několikrát za rok pořádáme výjezdy do zahraničí – Německo, Rakousko, Polsko, Irsko, Velká Británie ad.
V učebním plánu věnujeme výuce jazyků dostatek hodin.

3. Všestrannost
I když je studium prioritou, snažíme se vést studenty i k aktivitám sportovním a kulturním.
Podporujeme sport i kroužky (kondiční kulturistika).
Ve spolupráci s oddíly a trenéry vytváříme podmínky pro studium vrcholových sportovců a pomáháme jim skloubit studium se sportovními aktivitami (až po možnost individuálního studijního plánu).
Také další aktivity směřují k podpoře zájmové činnosti, návštěvy divadelních představení, besedy, exkurze.

4. Odbornost
Studenti technických oborů jsou připraveni nejen teoreticky, ale mají i dostatečnou praxi z provozů firem (Mubea, Kostal ad.), kde získají potřebné dovednosti a mnohdy v těchto firmách po ukončení studia, pracují jako perspektivní zaměstnanci.
Přírodovědné obory svoji praxi tráví v národních parcích či chráněných krajinných oblastech, kde se seznamují se způsoby ochrany území v České republice.
Ekonomické obory, vedou svoje fiktivní firmy, kde nejen obchodují s jinými firmami, ale také se zúčastňují veletrhů konajících se nejen v našem regionu. Z těchto veletrhů pravidelně vozí 1.-3. místo.

5. Skvělé výsledky
Potřetí za sebou jsme byli ocenění Klubem zaměstnavatelů ČR s názvem  „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2017“, a to 3. místo pro Středočeský kraj.